HET PROJECT | ENGLISH

Maas Rijn RegioHet INTERREG-VA-project youRegion streeft twee overkoepelende doelstellingen na: de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de Euregio Maas-Rijn (EMR) bevorderen door de advies- en plaatsingsdiensten centraal te coördineren en door een euregionale onthaalcultuur te creëren voor nieuwkomers, werknemers en bedrijven in de regio.

Aan de ene kant zal het project voor het eerst een duurzame en gecoördineerde euregionale horizontale advies- en bemiddelingsstructuur creëren voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt op het gebied van EMR. Het project zal de euregionale arbeidsmarkt consolideren en het regionale tekort aan geschoolde arbeidskrachten effectief tegengaan. Evenzo worden nieuwe grensoverschrijdende arbeidsmogelijkheden voor burgers, werkzoekenden en werkgevers opengesteld.

De grensoverschrijdende euregionale onthaalcultuur zal helpen de EMR te vestigen als een aantrekkelijke plek om te werken en te leven met uitstekende onderzoeks- en werkgelegenheidskansen en om mensen in de regio voor de lange termijn te houden. Dit zal ook de negatieve invloed van demografische veranderingen bestrijden. Deze factoren maken de euregionale markt ook aantrekkelijker voor bedrijven en vergemakkelijken duurzame vestiging in de EMR-gemeenschappen.

EUROP

Het project wil ervoor zorgen dat de Euregio Maas-Rijn niet alleen éénvan de toptechnologie-regio's wordt met uitstekende carrièremogelijkheden, maar ook een regio waar nieuwkomers hartelijk worden ontvangen. Werkgelegenheid is een cruciale factor bij de integratie van nieuwkomers in de regio.

De actieve beroepsbevolking wordt steeds ouder, heeft lage aantallen kinderen en heeft (volgens de statistieken) eerder de neiging om weg te trekken dan om in de regio te komen wonen. Opgeleide vakmensen hebben de kans om te kiezen uit heel veel verschillende soorten banen in diverse sectoren. Het doel van het project is om diensten te ontwikkelen en op elkaar af te stemmen die ten doel hebben om een echte Euregionale markt op het gebied van werkgelegenheid en arbeidsbemiddeling in de EMR te realiseren. In het kader van dit project moet het regionale aanbod op het gebied van advies en dienstverlening in kaart worden gebracht, en moet een gemeenschappelijke basis worden gecreëerd die door iedereen wordt gerespecteerd. Door middel van een gezamenlijke aanpak en een gezamenlijke Euregionale marketingstrategie moet niet alleen een gemeenschappelijke arbeidsmarkt worden gecreëerd, maar ook een plek waar nieuwkomers welkom zijn.

Zie ook : Stichting Euregio MaasRijn