Aanbesteding Interreg-project YouRegion

De ZZP fabriek Maastricht initieert in het kader van het Interreg-project YouRegion een aanbesteding voor een aantal werkzaamheden op grond van Europese regelgeving gericht op de Euregio Maas Rijn. YouRegion wil de uitwisseling in de Euregionale arbeidsmarkt stimuleren en bevorderen. Er worden twee percelen aanbesteed:

- Perceel 1 -

De werkzaamheden in het kader van perceel 1 houden onder meer in:

  • De bemensing van een infopunt ten behoeve van grensoverschrijdende activiteiten twee maal per week voor een periode van drie jaar met als standplaats het Maastricht International Center.
  • Het geven van informatie en advies betreffende vragen in relatie tot de praktische toepassing van de regelgeving inzake Euregionaal grensoverschrijdend werken op loonbasis en als zelfstandige.
  • Als kennisdrager van de specifieke materie minimaal 2x per jaar publiceren over dit onderwerp. Materiaal verzamelen ten behoeve van mogelijk nieuw beleid.

- Perceel 2 –

De werkzaamheden in het kader van perceel 2 houden onder meer in:

  • De uitvoerder is verantwoordelijk voor de organisatie van 4 bijeenkomsten verdeeld per jaar (totaal 12) in de verschillende deelregio’s van de Euregio Maas Rijn.
  • Het verzorgen van een digitale community van ZZP’ers en publiciteit.
  • Verzamelde kennis beschikbaar stellen en toegankelijk maken ten behoeve van de doelgroep via (nieuwe) media.

 

Ik wil mij aanmelden