Verbinden betekent op dit moment het organiseren van Master Meetings Maastricht, meerdaagse trainingen met een innovatief karakter met een hoge toegevoegde waarde.  De trainingen vinden midweeks plaats en worden gefaciliteerd door  ZZP’ers en door lokale trainers.

In voorbereiding:

  • Het opstarten van nieuwe projecten van waardecreatie door nieuwe combinaties van ZZP’ers in de ambachtelijke productie met innovatieve technieken, gericht op niches in de markt.
  • Het in Maastricht ontwikkelen van een platform in de zorg voor ZZP’ers en zelfstandige professionals als antwoord op de toenemende flexibilisering van de reguliere zorgaanbieders.
  • Het in samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijs opzetten van een nieuw aanbod in de sector techniek gebaseerd op langjarige ontwikkelingspaden via duale aanpak en poolsamenwerking.
  • Het doorontwikkelen van een zelfstandige groep (loopbaan)coaches en trainers die een aanbod hebben dat voldoet aan de eisen van het inkoopkader UWV en die tevens ingezet kunnen worden bij door de ZZPFM te initiëren arbeidsmarktprojecten.