» » Service Grensoverschrijdende Arbeidsmarktbemiddeling

Service Grensoverschrijdende Arbeidsmarktbemiddeling

Geplaatst in: ZZP FM Nieuws | 0
25 maart 2019 | Economische Samenwerking Zuid-Limburg

Eurode-Business-CenterHet UWV, de Bundesagentur für Arbeit en EURES, het WSP-Parkstad, Podium 24 en het Jobcenter Städteregion Aachen ondertekenden onlangs, onder voorzitterschap van wethouder Dion Schneider (Arbeidsmarktbeleid), een Voortgangsdocument waarin zij uitspreken de komende tijd met het Service Grensoverschrijdende Arbeidsmarktbemiddeling (SGA) door te gaan. Het doel hiervan is de dienstverlening over de grens een vaste plek te geven. De Provincie Limburg geeft subsidie voor dit project en heeft samen met de gemeente Kerkrade hier de schouders onder gezet. Parallel hieraan loopt het Grensinfopunt dat óók in het EBC is gehuisvest. De afgelopen 2,5 jaar heeft het SGA-Team zich ontwikkeld tot een enthousiast en eensgezind team dat tijdens de projectperiode al meer dan 300 mensen heeft weten te bemiddelen over de grens.

Op niveau van de Euregio spelen nog steeds barrières voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Dat belemmert de economisch-maatschappelijke ontwikkeling aan de zijden van de Belgische, Duitse en Nederlandse grens. Het hindert ondernemers, groot- en kleinbedrijf, kennisinstellingen en campussen met het aantrekken en behouden van competente werknemers. Bovendien leiden deze hindernissen ertoe dat werkloze inwoners in de bijstand en andere uitkeringen minder kansen krijgen weer actief aan het arbeidsproces deel te nemen.

Er is echter sprake van een stevig bewustzijn van de kansen die de Euregio op dit vlak biedt. Dit bewustzijn heeft ertoe geleid dat in 2016 de eerste stappen zijn gezet naar de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA Kerkrade) locatie: Eurode Business Center Kerkrade/Herzogenrath. Het Voortgangsdocument dat nu is getekend, is een geweldige vervolgstap in de verdere ontwikkeling van SGA.

“SGA is zeer succesvol gebleken en heeft zelfs navolging gekregen in Maastricht”, aldus wethouder Dion Schneider (Kerkrade). “Dit is gebeurd door kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en partijen actief erbij te betrekken. Want grensoverschrijdend werken en ondernemen is een uitdaging die voor heel Zuid-Limburg geldt, niet alleen voor Kerkrade.