» » Lokale politiek krijgt oog voor ZZP-ers

Lokale politiek krijgt oog voor ZZP-ers

Geplaatst in: ZZP FM Nieuws | 0
23 november 2018 | Fred de Boer

ZZPFM

ZZP-ers in Maastricht hebben sinds 2014 een eigen, regionale belangenorganisatie. De ZZP fabriek Maastricht (samen met de VZZP) maakt dat zzp’ers en de gemeente elkaar beter begrijpen en meer voor elkaar gaan betekenen. Daarmee is de gemeente Maastricht niet de enige gemeente waarmee de VZZP zich inzet voor de lokale ZZP-ers.

Al meer dan 12 gemeenten in Nederland begrijpen het belang van ZZP-ers voor de lokale economie en starten programma’s met de netwerken en kennis van de VZZP om haar ZZP-ers te boosten. Veelal zijn het ZZP-ers zelf die vanuit de eigen kracht waardevolle initiatieven nemen.

Sinds 2014 al bestaat/draait de ZZP fabriek Maastricht onder het motto ‘Help jezelf broeders’ die in een coöperatie functioneert. Daar is nu nieuw leven bij gekomen door de actieve samenwerking met de gemeente Maastricht. De ZZP fabriek heeft een wel heel stevig programma van ‘Maastricht goals’ voor drie jaren met de gemeente overeengekomen, om de lokale ZZP-ers proactief te steunen en vertegenwoordigen.

Ook de Euregio heeft haar overeenkomst aan de ZZP fabriek Maastricht gegund in een programma YouRegion dat zzp’ers (en mensen in atypische beroepen) in onze euregio actief helpt om zelfs over de grenzen van de drie regiolanden heen te werken. De ZZP fabriek Maastricht doet dat juist niet alleen, maar met de inzet van, door en voor de al functionerende en bekwame instellingen en zzp’ers. Zzp’ers voor zzp’ers op tal van fronten.

Waarom hebben ZZP-ers een regionale of locale vertegenwoordiging nodig?

We hebben goed gekeken naar de relatie tussen zzp’ers en gemeenten. Die is er lokaal zeer nadrukkelijk en die moeten we activeren om meer en betere resultaten met elkaar te bereiken. In een win-win-win naar een versterkte economisch lokale bijdrage profiteert de gemeente door de regie in handen te geven van de ZZP fabriek Maastricht. Niet alleen armoede, maar ook 55+, atypische beroepen, vrouwen/mannen, talenten, allemaal die aandacht verdienen naar een versterkte continuïteit voor ieder.

Dat is voor de gemeente belangrijk, want als zelfstandigen floreren, dan is dat goed voor de plaatselijke economie en het bevordert de sociale samenhang. Een gemeente kan zelfstandigenbeleid veel breder inhoud geven door zzp’ers te ondersteunen en hen  zelf laten besturen. Dat maakt dat een gemeentelijke overheid dat niet hoeft te doen en de specialisten zelf aan het stuur zitten. Met een breder beleid komt voor elke zzp’er in de stad die kans op voldoende inkomen, een leven lang leren en verbinding met het grotere bedrijfsleven in de stad.

Waarom is vanuit de zelfstandige gedacht een eigen lokale vertegenwoordiging zinvol?

De ZZP fabriek Maastricht heeft een expliciete taak; de naam zegt het al. En soms moeten binnen de kaders van participatie dat ondernemend naar ons toe trekken en daar inhoud aan geven. Daar is lef voor nodig van alle deelnemers, maar dat schept dan natuurlijk ook een bijzondere band. In Maastricht kennen we zo’n 10.000 ZZP-ers. En nog niet allemaal kennen zij de waarde van de ZZP fabriek Maastricht. Daar gaat nu verandering in komen door een kwalitatief ZZP-eigen programma met 7 aandachtsgebieden. Sociaal, commercieel, opdrachten, lerend, ontmoetend, verbindend en faciliterend. En met de nodige inzet van lokale al draaiende initiatieven als Start-up Limburg, Inspiratiehuis, Starterscentrum. Maastricht International Center en velen (zelfs in de Euregio) meer. Met hen werken we intensief samen in uitvoering naar daden en resultaten.

Wat hebben de zelfstandigen aan een lokale ZZP-organisatie?

Het gaat over werk, het kan ZZP-ers opdrachten opleveren. Voor de gemeente is het belangrijk te weten welk werk door zelfstandigen kan worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het hovenierswerk. Dat kan worden uitbesteed aan hoveniers in de wijk waar het werk gedaan moet worden. Maar gemeenten kunnen ook meer doen met cateraars, marketeers, ICT-ers en zelfstandigen in andere beroepsgroepen.

We willen dat versterken door een register te maken van plaatselijke ZZP-ers zodat die ook onderling kunnen samenwerken en samen (als bijvoorbeeld cluster of consortium) inschrijven op klussen van de gemeente. Met een betere organisatie van ZZP-ers heeft de gemeente een betere gesprekspartner en het kan een markt van een paar duizend zelfstandigen beter toegankelijk maken. En door meer werk te maken van en met elkaar, stimuleren we de lokale economie ook nog waar het gaat om CO2, value chains en meer en werken we toe naar een unieke omgeving met elkaar.

Overigens kan een regionale ZZP-organisatie als de ZZP fabriek Maastricht ook voor het bedrijfsleven heel nuttig zijn. Bedrijven hebben veel vacatures en zoeken in deze tijd naar flexibele arbeid. Maar bedrijven denken niet heel snel aan ZZP-ers die daarin van enorme waarde zijn. Met een flexibele schil betrek je mensen in de regio met een economisch effect om buiten de regio zaken te doen. Dat genereert een financiële toestroom naar Maastricht. Nu weten bedrijven waar zij gedreven en vakbekwame ZZP-ers vinden.

Denkt u dat onder Maastrichtse ZZP-ers behoefte bestaat aan een eigen lokale vertegenwoordiging?

In onze vraaggesprekken met ZZP-ers, in de gesprekken met de gemeente Maastricht en gesprekken met organisaties voor ZZP-ers was er steun voor het idee van een eigen plaatselijke ZZP-organisatie als de ZZP fabriek. We spraken over zaken als aanbestedingsbeleid, starten vanuit een uitkering als ZZP-eren wat onderwijs kan betekenen voor ZZP-ers. Er is gewoon te weinig organisatie van de kant van zelfstandigen om serieus over dergelijke thema’s met de gemeente te spreken. Dat is nu verleden tijd.

Zelfstandigen zijn individueel opererende mensen die veelal zelf voor dat bestaan hebben gekozen. Hoe gaan jullie die organiseren?

Veel zelfstandigen zijn beter in hun vak dan in andere facetten van ondernemerschap. De financiën doen gaat vaak nog wel, ook omdat het moet, maar zaken als acquisitie vinden veel ZZP-ers al een lastig onderwerp. We maken steeds voelbaar dat je je voordeel doet met de ZZP fabriek Maastricht omdat deze overal komt en het voor ZZP-ers opneemt. Die zekere organisatiegraad biedt voordelen en dat weten de Maastrichtse ZZP-ers.

ZZP Fabriek Maastricht is nu enkele jaren actief, wat hebben jullie weten te bereiken?

Sinds 2014 waren we zoekend naar het evenwicht. Hoe organiseren we ZZP-ers? Wie moet dan wat doen? Een beetje vallen en weer opstaan. Nu zijn een serieuze gesprekspartner voor de gemeente omdat we een wel heel nieuwe start en programma gemaakt hebben. Niet voor de ZZP fabriek, maar voor de ZZP-ers, de organisaties in Maastricht en de gemeente. Die waarde houden we vast in de regie van tal van initiatieven. En daar gaan er zelfs meer bijkomen. We zitten aan tafel en hebben lijntjes naar Europa (en Den Haag). Nog los van marktpartijen die belangrijke voordelen organiseren: er wordt naar ons geluisterd. En daarna is het duwen en trekken. Een beweging op gang brengen is een zaak van visie, nieuwe durf en een lange adem.