» » Minste vrouwelijke ondernemers in Groningen en Limburg

Minste vrouwelijke ondernemers in Groningen en Limburg

Geplaatst in: ZZP FM Nieuws | 0
02 april 2019 | KvK

Aandeel parttimers onder starters neemt toe

entrepreneurZowel onder mannen als onder vrouwen neemt het aandeel parttimers onder starters toe. De toename van het aantal startende parttimers onder vrouwen is de afgelopen vijf jaar duidelijk sterker dan onder mannen. Een parttimer is een ondernemer die bij zijn of haar inschrijving in het Handelsregister heeft aangegeven dat hij of zij minder dan 15 uur aan zijn onderneming besteedt.

Het aandeel onderneemsters is sinds 2014 opgelopen van 34% naar 36%. Opvallend is dat er een sterke relatieve toename is van onderneemsters die jonger zijn dan 30 jaar en tegelijkertijd ook van onderneemsters die ouder zijn dan 45 jaar. Verder valt op dat steeds meer vrouwen starten als parttimer. In de provincies Noord-Holland en Utrecht zijn relatief de meeste vrouwen ondernemer per 1.000 inwoners, terwijl Groningen en Limburg de minste onderneemsters hebben per 1.000 inwoners. De populairste branches onder vrouwen zijn Gezondheid en welzijn, Kappers en schoonheidsverzorging en Cultuur en recreatie. Dit meldt KvK op basis van gegevens uit het Handelsregister.

Leeftijd

In de groep 30- tot 45-jarigen bevinden zich relatief de meeste onderneemsters, maar deze groep laat relatief de geringste groei zien in de afgelopen vijf jaar. Het zijn juist de groep jonge onderneemsters (tot 30 jaar) en de groepen onderneemsters vanaf 45 jaar – en met name de groep van 65 jaar en ouder – die relatief het snelst groeien.

Relatief weinig vrouwelijke ondernemers in Limburg en Groningen

In alle provincies is een toename te zien van het aantal onderneemsters per 1.000 inwoners. Relatief veel vrouwen ondernemen in Noord-Holland en Utrecht, en relatief weinig in Limburg en Groningen.

Branches

De verdeling van de onderneemsters over de branches is vrijwel stabiel in de afgelopen jaren. In de top 10 branches waarin vrouwen ondernemen is 75% van alle 601.535 onderneemsters werkzaam.

Relatief de meeste vrouwen werken in de branches Gezondheid en welzijn, Kappers en schoonheidsverzorging en in Cultuur en recreatie. Ruim 16% (98.769) van alle onderneemsters in Nederland in de branche Gezondheid en welzijn werkt. Van alle onderneemsters in Nederland werkt ruim 12% (74.883) in de branche Kappers en schoonheidsverzorging en 11% (68.074) in de branche Cultuur en recreatie.

Hoe is het aandeel mannen en vrouwen in de top 10 van de populairste branches onder vrouwen. Binnen de branche Gezondheid en welzijn is bijna 70% vrouw en ruim 30% man. In de branche Kappers en schoonheidsverzorging is bijna 85% vrouw en ruim 15% man. In de branche Cultuur en recreatie is ruim 40% vrouw.