» » Praktijkvoorbeeld van een jonge coöperatie

Praktijkvoorbeeld van een jonge coöperatie

Geplaatst in: ZZP FM Nieuws | 0
14 december 2018 | Nanouk Brouns
CPQ
CPQ Factory: v.l.n.r.: Roel Adriaans, Martin Hammersma, Nanouk Broens, IJsbrand Schipperus, Giselle Granger, Paul de Haas

In het voorjaar van 2018 komen enkele zzp’ers bijeen. Allemaal zijn ze werkzaam binnen het vakgebied CPQ*, maar in verschillende disciplines. Gaandeweg zijn ze ervan overtuigd geraakt dat samenwerking hun kans op succes aanmerkelijk vergroot. Maar hoe pak je samenwerking als ZZP-er het beste aan?

Het proces begint met de vorming van het CPQ-team. In eerste instantie komen Roel Adriaans (webdesigner en programmeur), Giselle Granger-Duits (product designer en creative director), Martin Hammersma (3D-modelleur en technical manager) en Nanouk Broens (office manager en tekstspecialist) bij elkaar. Het plan is om samen een bedrijf op te zetten om als één geheel de groeiende markt van CPQ op te gaan. Niet veel later voegen IJsbrand Schipperus (consultant) en Paul de Haas (product specialist luxury goods) zich bij het team.

Waarom een coöperatie?
Onder ZZP-ers is de coöperatie een redelijk onbekende samenwerkingsvorm. Het begrip coöperatie roept beelden op van banken (Rabobank) en agrarische bedrijven (zuivelcoöperaties). Je hoeft echter geen groot bedrijf te hebben om een coöperatie te vormen: twee deelnemers is voldoende!
In tegenstelling tot de BV kun je makkelijker als lid toe- of uittreden. Je bent niet verplicht jezelf een (hoog) salaris uit te keren. Bovendien zijn de financiële risico’s klein (zeker bij beperkte of uitgesloten aansprakelijkheid). Bij het zoeken naar de beste samenwerkingsvorm heeft CPQ Factory overigens nuttige informatie gekregen van Fred de Boer. Met zijn expertise heeft hij de puntjes op de juiste i gezet.

Waarmee begint een coöperatie?
Nu de keuze voor de coöperatie is gemaakt, kan de oprichting van start gaan. Hiervoor is ten eerste de oprichtingsakte van de notaris vereist. Met enige hulp van buitenaf wordt een eigen versie van de benodigde statuten opgesteld. Bij een aantal notariskantoren worden offertes aangevraagd; het verschil in aanpak en prijs is behoorlijk. De notarissen die geen enkele ervaring hebben met coöperaties (en de voorkeur geven aan een BV) of extreem hoge honoraria vragen, vallen bij voorbaat af. Uiteindelijk valt de keuze op een notariskantoor ver buiten de regio waar CPQ gevestigd is. CPQ Factory heeft intussen een eigen adres gekregen, want het is handiger om de gezamenlijke werkzaamheden vanuit één kantoor te coördineren. Als ZZP-er is er niets op tegen om vanuit je woonkamer te werken, maar als bedrijf is het praktischer om een eigen kantoor te hebben – en je geeft een beter visitekaartje af. Ook bij de keuze voor kantoorruimte blijkt dat er voldoende (mooi èn betaalbaar) aanbod is. Bovendien worden bij een coöperatie de huurkosten over meerdere personen verdeeld: een prettige bijkomstigheid.

Wat zijn de kosten voor het oprichten van een coöperatie?
Naast de notaris (plus inschrijving bij de KvK) en de huur van de kantoorruimte zijn de overige kosten gering te noemen: visitekaartjes, zakelijke bankrekening, Algemene Voorwaarden, softwarelidmaatschap en algemene kantoorbenodigdheden. Op grond van de financiële prognose wordt de hoogte van het entreegeld bepaald; dit bedrag wordt eenmalig door elk lid ingelegd. Verder wordt maandelijks een relatief klein bedrag aan contributie betaald. Deelname aan de coöperatie kost bijna evenveel (of beter gezegd: even weinig) als een betere hobby- of sportclub. Het financiële risico per lid is absoluut gering.

Wat zijn de voordelen van een coöperatie?
Deelname aan CPQ Factory vergroot de kans op succes. Door de krachten te bundelen kunnen grotere, dus duurdere projecten aangetrokken worden. Van de opbrengsten komt het grootste gedeelte op het conto van degene(n) die het project uitvoert (uitvoeren); een klein gedeelte gaat naar de eigenaar van het klantcontact (dat kan tevens de uitvoerende zijn) en een klein gedeelte blijft in de coöperatie (om interne uren en de groei van de coöperatie te bekostigen). Naast het bundelen van expertises biedt de coöperatie tevens de mogelijkheid om je kennis en netwerk te vergroten. Elk lid heeft toegang tot de algemene middelen en softwarelicenties van de coöperatie. Je deelt mee in de eventuele winst van de coöperatie, terwijl met de toetreding tot de coöperatie geen grote investeringen zijn gemoeid. Het bespaart werk dat je normaal gesproken in je eentje moet doen of met kostbare hulp van derden (bijvoorbeeld je eigen website).

Wat (wie) kan de coöperatie nog gebruiken?
Op het moment van schrijven is de website (http://www.cpqfactory.com) nog volop in ontwikkeling. Zodra de site in de lucht is, komen ook de social media in beeld. Advies of input van een marketing-expert is hierbij onontbeerlijk. Verder komt CPQ Factory graag in contact met zzp’ers die werkzaam zijn (of willen zijn) op het gebied van CPQ. Een eigen netwerk is hierbij handig, maar zeker geen vereiste. Interesse? Neem gerust contact met ons op!
Stuur een mail naar: info@cpqfactory.com of bel: 06-12774033 (Nanouk Broens).

* De afkorting CPQ staat voor “Configure Price Quote”. Hiermee wordt een softwaresysteem aangeduid dat verkopers in staat stelt om complexe en configureerbare producten aan te bieden, al dan niet webbased (b.v. via een webshop). Denk aan: sieraden die de klant online naar eigen smaak kan samenstellen, meubels waarvan de online bezoeker de afmeting, kleur en stof kan bepalen, maar ook technische producten zoals kozijnen op maat enzovoorts. Behalve een mooi plaatje (in 2D of 3D) heeft CPQ als voordeel dat de prijs van het geconfigureerde product mee verandert met de keuze die de klant maakt. Daarnaast is CPQ geschikt voor het sneller (en foutloos) genereren van offertes; als verkoper ben je veel minder tijd kwijt aan het maken van offertes dan voorheen. En last but not least wordt CPQ toegepast bij het (volledig geautomatiseerd!) aansturen van het productieproces in de vorm van werktekeningen, stuklijsten en dergelijke.