» » Illegale arbeid

Illegale arbeid

Geplaatst in: ZZP FM Nieuws | 0
1 februari 2019 | EURES

Europees PlatformDe totale economie van Europa bestaat voor circa vijftien procent uit illegale arbeid in de zogeheten schaduweconomie. De EU is bezig hiertegen actie te ondernemen door middel van het ‘Europees platform voor de aanpak van illegale arbeid’. Maar wat is nu eigenlijk illegale arbeid? En waarom is dit platform belangrijk? En hoe kan het u als werknemer in de EU helpen?

Wat is ‘illegale arbeid’ nu eigenlijk?

Illegale arbeid is werk dat op zich legaal is maar niet wordt gemeld bij de relevante overheidsinstanties. Informeel wordt meestal gesproken over ‘zwart werk’ en het vindt doorgaans plaats in sectoren als de bouw, schoonmaakbranche, kinderopvang en horeca.

Wat doet het ‘Europees platform voor de aanpak van illegale arbeid’?

Het bestrijden van illegale arbeid is voor de EU een prioriteit en daarom is in 2016 het ‘Europees platform voor de aanpak van illegale arbeid’ ingesteld.

Het platform brengt organisaties vanuit de hele EU bij elkaar, zoals instanties op het gebied van werkgelegenheid, belasting en sociale zekerheid, om grensoverschrijdend samen te werken en informatie, kennis en optimale werkwijzen uit te wisselen.

De belangrijkste doelstelling van het platform is om illegaal werk legaal, en om arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels eerlijk en efficiënt te maken. Dit zal de leef- en arbeidsomstandigheden van burgers in de hele EU verbeteren.

Waarom moeten we illegale arbeid aanpakken?

Handje contantje betaald worden of er wat bijschnabbelen klinkt wellicht onschuldig en lijkt soms de enige mogelijkheid in een moeilijke arbeidsmarkt. Het kan voor werknemers echter ernstige consequenties en nadelen hebben.

Als u illegale arbeid verricht, kunt u te maken krijgen met:

  • lage verloning (vaak onder het wettelijke minimumloon);
  • veel te lange of onregelmatige werktijden;
  • slechte of onveilige werkomstandigheden en kwalitatief slecht werk;
  • onvoldoende arbeidsrechten, zoals vakantiegeld en ziekengeld;
  • onvoldoende toegang tot pensioen en werkloosheidsuitkeringen;
  • minder baanzekerheid en minder kansen om uw vaardigheden te verbeteren of een legale baan te vinden.

Ik verricht misschien wel illegale arbeid. Wat doe ik nu?

Als u bang bent dat u misschien illegale arbeid verricht, kunt u op de website van het platform de wetgeving in uw land bekijken en controleren of u en uw werkgever al dan niet de wet naleven.

Als u vermoedt dat uw werkgever of een andere organisatie betrokken is bij illegale arbeid kunt u hier ook lezen hoe u dit kunt rapporteren bij de desbetreffende instanties.

U hoeft alleen maar uw land te selecteren in de keuzelijst. Vervolgens ziet u de websites en de telefoonnummers van uw nationale contactpunten.

Is het mijn verantwoordelijkheid om actie te ondernemen?

Het motto van de EU is dat illegale arbeid ieders probleem is. Illegale arbeid betekent namelijk dat er geen belasting wordt betaald, waardoor er minder geld is voor essentiële overheidsdiensten als werkloosheids-, gezondheids- en pensioensystemen. Dit heeft consequenties voor iedereen in de maatschappij, met name voor de meest kwetsbaren onder ons.

Als burger kunt u helpen een einde te maken aan illegale arbeid door het te melden. U kunt ook advies inwinnen over hoe u de stap van illegale arbeid naar een legale baan kunt maken.

Illegale arbeid tegengaan is natuurlijk niet louter de verantwoordelijkheid van werknemers. Het vereist een gezamenlijke inspanning. Het is van essentieel belang dat werkgevers nationale regelgeving naleven. Tegelijkertijd ondersteunt de EU de afzonderlijke lidstaten om actie te ondernemen op overheidsniveau.

Video | Info Zwartwerk