zzpfm03

In het kader van het Interregproject YouRegion wordt gedurende twee dagen per week in het GrensInfo Punt Maastricht een informatieloket ingericht voor vragen van grensoverschrijdende ZZP‘ers en a-typische beroepen.

In voorbereiding:

  • Het aansluiting zoeken bij reeds bestaande distributiekanalen voor ZZP’ers met als doel het bereiken van extra voordeel.
  • Het opzetten van/ of aansluiten bij diensten voor ZZP’ers die vervolgens via de site van de ZZPFM met voordeel kunnen worden aangeboden. Gedacht wordt aan:
    • Het opzetten van aanbestedingsondersteuning voor ZZP’ers.
    • Het opzetten van diensten door zelfstandige aanbieders.
    • Win-Win Maastricht. Dit concept is vergelijkbaar met Social Deal, maar meer specifiek voor ondernemers en gebaseerd op een vaste prijs per halfjaar. Er kan ook worden gewerkt met onderlinge kortingen.