» » Actuele TOZO vragen Tweede Kamer

Actuele TOZO vragen Tweede Kamer

Geplaatst in: ZZP FM Nieuws | 0
25 augustus | Ger Essers
© ProDemos Bob Karhof

Naar aanleiding van het bericht  “Nederland moet ondernemers in buitenland mogelijk toch TOZO-uitkering geven”  hebben de leden Palland (CDA), Amhaouch(CDA), Van der Molen (CDA), Van Helvert (CDA) en Van Weyenberg (D66) onderstaande vragen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Vraag 1:

Bent u bekend met het bericht << Nederland moet ondernemers in buitenland mogelijk toch TOZO-uitkering geven >>?*

Vraag 2:

Wat is uw reactie op de uitspraak van de Europese Commissie dat de Tozo-regeling niet louter een bijstandsuitkering is, maar eigenschappen bevat van een ‘bijzondere non-contributieve uitkering’ die over de grens moet worden uitbetaald? Hoe duidt u deze uitspraak?

Vraag 3:

Hoezeer bent u van mening dat er Europeesrechtelijk een onderscheid dient te worden gemaakt tussen Tozo 1 (zonder partnertoets) en Tozo 2 (met partnertoets)?

Vraag 4:

Vindt u net als de indieners dat de uitspraak van de Europese Commissie een nieuwe grondslag creëert om ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis, met een bedrijf in Nederland en woonachtig in het buitenland, in aanmerking te laten komen voor Tozo levensonderhoud?** Bent u het met hoogleraar Verschueren van de Universiteit Antwerpen eens dat inschrijving bij de Nederlandse Kamer van Koophandel zorgt voor een voldoende band met Nederland? Indien niet, waarom niet?

Vraag 5:

Deelt u de mening van de indieners dat het onwenselijk zou zijn wanneer in het licht van de uitspraak van de Europese Commissie ondernemers zelf naar de rechter moeten of de Europese Commissie een procedure tegen Nederland moet beginnen? Bent u bereid om, gegeven de uitspraak van de Europese Commissie, uw eerdere standpunt om ondernemers wier bedrijf in Nederland is gevestigd en die in het buitenland wonen, bijv. in de Belgisch-Duitse grensstreek, uit te sluiten van Tozo levensonderhoud te herzien en op korte termijn te onderzoeken hoe deze steunmaatregel alsnog voor hen kan worden opengesteld, met terugwerkende kracht en/of als onderdeel van een volgend steunpakket? Waarom wel/niet? Kunt in dat kader in kaart brengen hoe groot de groep ondernemers is die het hier betreft?

Vraag 6:

Kunt u deze vragen voor het afronden van de augustusbesluitvorming, d.w.z. vóór 1 september 2020, beantwoorden?

** Zie arrest HvJ C-287/05 D. Hendrix/UWV.