Corona

Informatie met betrekking tot grensoverschrijdend werken en ondernemen en het Coronavirus vindt u hier. Op deze site is relevante informatie te vinden of te zijner tijd te vinden, die van belang is voor grensoverschrijdend ondernemen en werken. Deze website wordt telkens aangepast met de meest relevante informatie. Het laatste nieuws staat hier.

Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus, kunnen er geen afspraken op de locatie Mosae Forum gemaakt worden; ook niet via het klantgeleidingssysteem.

ZZP-ers en ondernemers, die desondanks toch vragen hebben over grensoverschrijdend ondernemen, kunnen dat blijven doen via:

helmi@zzpfm of  +31(0)613624614

Information regarding cross-border work and business and the Corona virus can be found here.

On this site relevant information can be found, or can be found in due course, that is relevant for cross-border business and work. This website is always updated with the most relevant information.

Due to the measures surrounding the Corona virus, no agreements can be made at the Mosae Forum location, not even via the customer guidance system.Nonetheless, freelancers and entrepreneurs who have questions about cross-border business can continue to do so via:

helmi@zzpfm or +31(0)613624614

Informationen über grenzüberschreitende Arbeit und Geschäfte und den Corona-Virus finden Sie hier.

Auf dieser Website finden Sie relevante Informationen, die für grenzüberschreitende Geschäfte und Arbeiten relevant sind, bzw. zu gegebener Zeit gefunden werden können. Diese Website wird stets mit den relevantesten Informationen aktualisiert.

Aufgrund der Maßnahmen rund um das Corona-Virus können am Standort des Mosae Forum keine Vereinbarungen getroffen werden, auch nicht über das Kundenleitsystem. Nichtsdestotrotz können Freiberufler und Unternehmer, die Fragen zum grenzüberschreitenden Geschäften haben, dies auch weiterhin tun:

helmi@zzpfm oder +31(0)613624614

BLOG ARTIKELEN

Lees meer

LAATSTE NIEUWS

25 augustus

Naar aanleiding van het bericht "Nederland moet ondernemers in buitenland mogelijk toch TOZO-uitkering geven" hebben enkele leden van de Tweede Kamer vragen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Lees meer

24 augustus

Jeroen Lenaers van het CDA heeft nieuws te melden voor de grensondernemers. Hij geeft uitleg over zijn aandeel in het geheel en wat besproken is in de Europese Commissie.
Lees meer

13 juli

Zes overheidsorganisaties zijn op zoek naar innovatieve oplossingen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.
Meer info

14 juni

De ZZP Fabriek Maastricht nodigt je uit om deel te nemen aan de workshop Van Chatrobot Naar Een Gesprek Met Beleving.
Lees meer | PDF

1 mei

De ZZP Fabriek Maastricht zet 3 challenges uit onder de studenten van de UM.
Lees meer
.

27 april

Vrijdag 1 mei om 15.00 uur organiseert de gemeente Maastricht in samenwerking met RTV Maastricht een Facebook livestream over ondernemen tijdens coronacrisis. We gaan dan in op de huidige maatregelen, de rol van de gemeente en vragen van ondernemers in de stad. Deze is te volgen via deze link.

Download hier de brief van de gemeente aan de ondernemers in Maastricht.