Informatie met betrekking tot grensoverschrijdend werken en ondernemen en het Coronavirus vindt u hier. Op deze site is relevante informatie te vinden of te zijner tijd te vinden, die van belang is voor grensoverschrijdend ondernemen en werken. Deze website wordt telkens aangepast met de meest relevante informatie. Het laatste nieuws staat hier.

Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus, kunnen er geen afspraken op de locatie Mosae Forum gemaakt worden; ook niet via het klantgeleidingssysteem.

ZZP-ers en ondernemers, die desondanks toch vragen hebben over grensoverschrijdend ondernemen, kunnen dat blijven doen via:
– e-mail: helmi@zzpfm
– telefoon: +31(0)613624614

Information regarding cross-border work and business and the Corona virus can be found here.
On this site relevant information can be found, or can be found in due course, that is relevant for cross-border business and work. This website is always updated with the most relevant information.
Due to the measures surrounding the Corona virus, no agreements can be made at the Mosae Forum location, not even via the customer guidance system.Nonetheless, freelancers and entrepreneurs who have questions about cross-border business can continue to do so via:
– e-mail: helmi@zzpfm
– by phone: +31(0)613624614

Informationen über grenzüberschreitende Arbeit und Geschäfte und den Corona-Virus finden Sie hier.

Auf dieser Website finden Sie relevante Informationen, die für grenzüberschreitende Geschäfte und Arbeiten relevant sind, oder können zu gegebener Zeit gefunden werden. Diese Website wird immer mit den relevanten Informationen aktualisiert.

Aufgrund der Maßnahmen rund um das Corona-Virus können am Standort des Mosae Forum keine Vereinbarungen getroffen werden, auch nicht über das Kundenleitsystem.

– e-Mail: helmi@zzpfm
– per Telefon: +31(0)613624614