» » Handhaving nieuwe ZZP-wet opnieuw uitgesteld

Handhaving nieuwe ZZP-wet opnieuw uitgesteld

De handhaving van de nieuwe zzp-wet, de Wet DBA, wordt in ieder geval uitgesteld tot 1 juli 2018. Vanwege de aanhoudende onduidelijkheid en onzekerheid was de wet al opgeschort tot januari 2018.

Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt niet voor zogenoemde ‘kwaadwillenden’ heeft staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes aan de Tweede Kamer laten weten. De staatssecretaris geeft hierbij echter niet aan wanneer een opdrachtgever en/of opdrachtnemer tot deze categorie wordt gerekend. Het is jammer dat dit punt niet direct verduidelijk is aangezien nu de gehele ZZP sector onnodig geraakt wordt.

De nieuwe ZZP-wet moest vooraf helderheid verschaffen over de arbeidsrelatie tussen de zelfstandigen en opdrachtgevers. Met behulp van de modelovereenkomsten, waarin de arbeidsrelatie staat geformuleerd, weten de partijen waar zij aan toe zijn. Maar opdrachtgevers bleken in de praktijk onzeker over de gevolgen en waren minder snel bereid ZZP-ers aan te nemen. Ook de arbeidswetgeving sluit niet meer aan bij de huidige praktijk.

Om opdrachtgevers en -nemers voldoende tijd te geven om hun werkwijze aan te passen, is de handhaving van de nieuwe zzp-wet deze maand wederom uitgesteld. Werkgevers en -nemers kunnen in de tussentijd gebruik blijven maken van de modelovereenkomst, benadrukt de Belastingdienst. Er wordt voorbij gegaan aan het feit dat deze overeenkomsten niet aansluiten bij de werkwijze van ZZP-ers in de praktijk. De groep van ZZP-ers is zeer divers en kent diverse werkwijzen. De administratieve contractuele handelingen die verricht dienen te worden werken drempel verhogend voor opdrachtgevers én opdrachtnemers.

Met de VAR-verklaring, de voorloper van de Wet DBA, lag alle verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer. Zo wist iedereen waar hij aan toe was, maar dat betekende ook dat de risico’s eenzijdig bij de zelfstandige ondernemer kwamen te liggen. Op zichzelf hoeft dit geen reden te zijn om een nieuwe wet te bedenken. Men mag van een ZZP-er immers ook juist verwachten dat deze zelf bereid is om ook het risico te dragen. Een ondernemer werkt immers voor eigen rekening en risico.